I ty możesz zostać gwiazdą YouTube’a!

Jeśli uwielbiasz książki, masz poczucie humoru, czujesz się świetnie przed kamerą i chcesz zawojować internet, koniecznie spróbuj swoich sił w naszym konkursie!

Nagraj filmik poświęcony książce „Cela 7” Kerry Drewery i wyślij go do nas na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pokaż swoją kreatywność!

Najlepszy film wybierze jury w składzie prezes Sonia Draga (przewodnicząca), reżyser Hubert Klimko-Dobrzaniecki (reżyser/ekspert) i redakcja wydawnictwa. Jego autor/autorka dostanie niepowtarzalną szansę nawiązania stałej współpracy z Wydawnictwem Sonia Draga/MłodyBook i tworzenia wideorecenzji książek. A dla zdobywców 2. i 3. miejsca mamy fantastyczne zestawy książek.

 • Termin nadsyłania prac: 15 czerwca 2017.
 • Rozstrzygnięcie konkursu: 20 maja 2017.

 

Regulamin konkursu:


I. Organizatorem konkursu jest Wydawnictwo Sonia Draga / Młody Book

II. Konkurs rozpoczyna się 6 kwietnia 2017 roku i trwać będzie do 15 czerwca 2017 roku. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 20 maja 2017 roku.

III. Tematem prac konkursowych jest nagranie filmiku poświęconego książce „Cela 7” Kerry Drewery. Długość materiału nie powinna przekroczyć 5 minut.

IV. W konkursie mogą brać udział wszyscy chętni w wieku powyżej lat 13.

V. Nagrodą główną w konkursie jest współpraca z Wydawnictwem Sonia Draga/ Młody Book w zakresie realizowania filmików poświęconych książkom Wydawnictwa. Warunki współpracy zostaną określone w umowie. Nagrodą dodatkową jest zestaw 10 książek i 5 audiobooków do wyboru przez zwycięzcę z oferty Wydawnictwa Sonia Draga oraz Mody Book.

VI. Warunki uczestnictwa w konkursie:

 1. Prace konkursowe można wysłać do wydawnictwa drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Temat pracy: filmik poświęcony książce „Cela 7” Kerry Drewery.
 3. Każdy z uczestników może przekazać tylko jedną pracę.
 4. Każdy uczestnik konkursu powinien opatrzyć pracę swoimi danymi: imię i nazwisko, numer telefonu. Dane te będą służyć do kontaktu organizatora z uczestnikiem konkursu.
 5. Prace nie podpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu.

VII. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów Konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.

VIII. Naruszenie przez uczestnika któregokolwiek z warunków konkursu oznaczać będzie nie zakwalifikowanie pracy do konkursu lub utratę prawa do nagrody.

IX. Wyniki konkursu i nagrody

 1. Jury w składzie Sonia Draga, Hubert Klimko-Dobrzaniecki oraz Redakcja Wydawnictwa, spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu.
 2. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, oryginalność i kreatywność.
 3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 20.06.2017 poprzez ogłoszenie nazwisk autorów zwycięskich prac na stronie www.mlodybook.com.pl oraz na profilu Facebook Wydawnictwa Sonia Draga oraz Młody Book.
 4. Przyznane będą nagrody za drugie i trzecie miejsce w postaci zestawów książek.
 5. Decyzja jury, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród, jest ostateczna.
 6. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich równowartość pieniężną.

X. Postanowienia końcowe:

 • Przekazując pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na ekspozycję pracy na stronie www.mlodybook.com.pl oraz na profilach Wydawnictwa Młody Book i Sonia Draga na Facebooku i Instagramie oraz kanale YT Wydawnictwa Sonia Draga. Autorzy zgadzają się na publikowanie zwycięskich prac na wszelkich polach eksploatacji.
 • Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin. Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie www.mlodybook.com.pl w zakładce: konkursy.
 • Przekazując pracę na konkurs, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady zawarte w niniejszym regulaminie.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do:
  a) zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu.
  b) odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny,
  c) nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej liczby przekazanych prac,
  d) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu.